Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Vdechnutí cizího tělesa

Dospělý člověk + dítě nad jeden rok

Vdechnutí cizího tělesa, postižený nemůže volně dýchat…   je schopen mluvit a kašle
Pomoc:
podporujte v usilovném kašli
 

není schopen mluvit a kašlat
Pomoc:
proveďte 5 rázných úderů mezi lopatky.

  není schopen mluvit a kašlat
Pomoc:
5 stlačení nadbřišku
  je v bezvědomí - nereaguje
Resuscitujte
Podrobnější popis zde

 

Dítě pod jeden rok 

není schopen plakat a kašlat
Pomoc:
proveďte 5 úderů mezi lopatky.

  není schopen plakat a kašlat
Pomoc:
5 stlačení hrudníku
  je v bezvědomí - nereaguje
Resuscitujte
Podrobnější popis zde

 

 

Copyright European Resuscitation Council - www.erc.edu-2015_NGL_010

Dospělý člověk + dítě nad jeden rok

Vdechnutí cizího tělesa, postižený nemůže volně dýchat…
 
je schopen mluvit a kašle
Pomoc:
podporujte v usilovném kašli
 
není schopen mluvit a kašlat
Pomoc:
proveďte 5 rázných úderů mezi lopatky.
 
není schopen mluvit a kašlat
Pomoc:
5 stlačení nadbřišku
 
je v bezvědomí - nereaguje
Resuscitujte
Podrobnější popis zde

 

Dítě pod jeden rok 

není schopen plakat a kašlat
Pomoc:
proveďte 5 úderů mezi lopatky.
 
není schopen plakat a kašlat
Pomoc:
5 stlačení hrudníku
 
je v bezvědomí - nereaguje
Resuscitujte
Podrobnější popis zde

 

 

Copyright European Resuscitation Council - www.erc.edu-2015_NGL_010

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
IČ: 00346292
se sídlem: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

telefon:
    +420 545 113 101 (sekretariát ředitele)
    +420 545 113 111, 545 113 102 (podatelna)
fax:
    +420 545 113 104

E-mail: info[a]zzsjmk.cz

ID datové schránky: rv5mvri

x
loader